Du kan även boka
   våra resor på
   
Praktisk info - Vaccination
Vi har inget resmål som kräver vaccination. Kontakta din läkare eller vaccinationscentral om du är osäker eller vill veta mer.